Pakkeforløp i psykisk helsevern

Pakkeforløpsdebatten i psykisk helsevern går først og fremst ut på at man ønsker å tilby psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten som oppleves som effektiv, tilgjengelig og forutsigbar. Dette tenkes løst gjennom modellen som har vist seg svært god innen bl.a. kreftmedisin, der standardiserte utrednings- og behandlingsforløp har gjort helsehjelpen påtagelig bedre, både når det gjelder tilgjengelighet, fortgang i arbeidet, presisjon i diagnostikk, samarbeid med førstelinje (e.g. fastleger), og ikke minst kvalitet i behandling. Spørsmålet er om ideene bak pakkeforløp er overførbare til psykisk helsevern.

Det grønne skiftet – Del 2. Hva?

Det grønne skiftet – Del 2. Hva?

Hvorfor maser egentlig politikere og forskere om at vi alle må ta ansvar for det grønne skiftet? Hvorfor skal jeg som privatperson helst slutte å kjøre bil eller kaste matrester, kutte ut storfekjøtt og droppe den sydenferien i sommer som jeg har gledet meg sånn til? Svaret kunne vært enkelt, men er det egentlig det?

Det grønne skiftet – Del 1. Hvorfor?

Det grønne skiftet – Del 1. Hvorfor?

Etter avslutningen av klimakonferansen COP21 i Paris 12.12.15 er oppmerksomheten rundt klimautfordringen større enn noen gang. Vi blir presentert nyheten om tydeligere målsetting, større forpliktelse og massiv innsats på global basis.

Samliv: Utroskap

Hvis man skal definere utroskap generelt vil det måtte omfatte en form for svik eller løftebrudd mot en partner. Det er ikke nødvendigvis selve aktiviteten som avgjør i hvilken grad man er utro, men hvorvidt partneren opplever at den andre har krenket eller brutt rammene i forholdet. Utroskap blir derfor i stor grad en subjektiv opplevelse.