Behandling og veiledning/egenutviklingssamtaler

Jeg tilbyr psykologisk behandling til barn, unge, voksne, par og familier. Samtalebehandling hos psykolog innebærer at man får støtte og hjelp til å håndtere belastninger og utfordringer man møter på i livet, gjennom felles utforsking av vanskelige tema med en fagperson. Kunnskap om og erkjennelse av hvordan ens egne psykologiske mekanismer kommer til uttrykk kan også bidra til egenutvikling, større utnyttelse av eget iboende potensiale og et mer harmonisk liv. Jeg har som målsetting at alle som kommer til meg skal oppleve å ha fått noe som bidrar til økt livskvalitet.

Behovene kan være mange og varierte, og omfatter hos meg alt fra de som ønsker hjelp med å komme over psykiske vansker som skaper hindringer i livet, de som ser at de kan utrette mer men ikke helt vet hvordan, til de som allerede yter på et høyt nivå men ønsker å bli i stand til å prestere på sitt aller beste når det virkelig gjelder. Noen utfordringer er kortvarige og forbigående, mens andre kan være mer langvarige og prege hverdagen i større grad. Uansett alvorlighetsgrad kan det være godt å ha noen å snakke med, noen som går inn for å forstå akkurat hvordan du har det i din situasjon.

Enten du selv, barnet eller ungdommen din, eller dere som par eller familie kjenner behov for støtte og hjelp til å komme over vanskelige eller utfordrende perioder, kan det å gå til psykolog være et fruktbart sted å begynne. Min oppgave er å finne frem til de beste strategiene for deg eller dere. I nært samarbeid med deg, bestreber jeg meg på å bruke beste tilgjengelige fagkunnskap og erfaring for å nå dine målsettinger.

Nærmere beskrivelser av behandlingsformer står under ”Metoder”

Dette er bare et utvalg av de mest vanlige formene for vansker, og ikke en utfyllende liste over alle problemstillinger det er aktuelt å gå til psykolog med. Flere av disse gir vanligvis psykiske reaksjoner som ikke er sterke eller omfattende nok til å klassifiseres som en psykiatrisk diagnose, men som likevel utgjør hindringer i hverdagen man gjerne skulle vært foruten. Hos meg er ingen spørsmål for små eller store.

Dine behov = min målsetting.