Depresjon kan behandlesDepresjon, angst og tvang

 

De mest vanlige formene for psykiske vansker og som potensielt skaper store hindringer i hverdagen. Opphopning av negative innflytelser i hverdagen, nedstemthet, lav selvfølelse, håpløshet, bekymringer, unngåelse, handlingslammelse, panikkfølelse, uønskede tanker, trang til å gjennomføre bestemte handlinger, stemmehøring m.m. er vanlige symptomer som kan gå over av seg selv, men som dersom de vedvarer også kan utgjøre en risiko for å utvikle problemer med å fungere godt i hverdagen. Kognitiv atferdsterapi (KAT/CBT) er den generelle behandlingsformen som har vist seg mest effektiv mot disse plagene.