EgenutviklingEgenutvikling

Sitter du av og til med en følelse av at du kunne ha utrettet mer? Eller at du har et uforløst potensial? Er det ting du drømmer om å gjøre, lære eller få til, men sliter med å ta de første stegene for å realisere drømmen? Formålet med egenutviklingssamtaler er å finne ut av hvilke hindringer og barrierer som ligger hos deg selv og i dine egne tanker og følelser. Egenutviklingssamtaler er for deg som har motivasjon for endring eller forbedring, men mangler verktøy for å få drømmen eller potensialet ut i praktisk handling. Alt fra røykeslutt eller trening, til det å starte egen bedrift eller ganske enkelt ”bli et bedre menneske”, er aktuelle tema for egenutviklingssamtaler.

Egenutviklingssamtaler kan også være svært aktuelt for ledere som ønsker å bli bedre kjent med sine styrker og svakheter i lederfunksjonen sin, og få bistand til å skape mer konstruktive relasjoner og effektivitet rundt seg.