Sorg og traumer, PTSD

 

Tapsopplevelser i livet er uunngåelig, men noen opplevelser er sterkere enn andre. Mange har opplevd ting som har hatt stor betydning for livet sitt, på godt og vondt. Noen har opplevd at nære relasjoner forsvinner eller dør plutselig, eller at mange forsvinner i løpet av kort tid. For de som har opplevd dramatiske, voldsomme, skremmende hendelser, kan tilværelsen oppleves som ”før og etter hendelsen”, eller som ”den delen av historien min jeg ikke vil snakke om, og den delen av meg jeg ikke vil eller tør å vise fram”. Hendelser som setter eget og/eller andres liv og helse i fare, kombinert med at ens egen påvirkningsmulighet i situasjonen er minimal. Eksempler på slike hendelser kan være ulykker, naturkatastrofer, kriminalitet, vold, psykisk terror, voldtekt og overgrep, mishandling m.m. Slike opplevelser setter gjerne sterke spor i minnet, som ofte kan dukke opp som ”flashbacks” eller gjenopplevelse av hjelpeløsheten eller andre ubehagelige følelser i situasjonen. Plagsomme gjenopplevelser, sterke fryktreaksjoner og redusert funksjonsnivå er blant kjennetegnene på posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Noen kan også ha hatt en oppvekst preget av fysisk, psykisk eller seksuell mishandling, eller alvorlig mobbing, over lang tid. Slike opplevelser gjør at hjernen og kroppen aktiveres veldig fort i en form for alarmberedskap når noe minner om de(n) traumatiske hendelsen(e), og gjør en uimottagelig for informasjon som ellers ville tilsi at andre situasjoner er annerledes og ikke farlige.