StressmestringStressmestring og belastende livshendelser

Noen eksempler på belastninger som kan gi alle – også godt fungerende mennesker – en psykisk ”knekk”, kan være mobbing, trakassering eller mistrivsel på skole eller arbeidsplass, samlivsproblemer eller konfliktfylte familieforhold, plutselige endringer i livet, helseproblemer eller funksjonstap, andre tapsopplevelser m.m. Sagt på en annen måte, dreier dette seg om hendelser som resulterer i tanke- eller følelseskaos, bekymringer eller følelser av utilstrekkelighet og/eller mangler enten hos deg selv eller omgivelsene, og som tar mye energi og tankevirksomhet og stjeler fokuset fra det du egentlig har lyst til å bruke tiden din på. Slike hendelser kan inntre alene, men av og til dukker også flere opp i løpet av et kort tidsrom. Uavhengig av størrelsen på den samlede belastningen, vil det være din opplevelse av den og dine reaksjoner som er avgjørende for hvilken støtte og hjelp du trenger. Jeg benytter meg av bl.a. kognitiv teori, emosjonsfokusert tilnærming og mindfulness for å komme fram til hvilke løsningsalternativer som gir deg best hjelp.