Alle tiltak jeg tilbyr bygger på evidensbaserte metoder og modeller. Det vil si at jeg benytter meg av kunnskap fra forskning på metoder som har vitenskapelig påvist effekt. Det innebærer også at jeg søker å finne tiltak som er i tråd med brukerens egenskaper, verdier og kontekst, og i tråd med min egen, faglige erfaring.