EmosjonsfokusertEmosjonsfokusert tilnærming

Vi mennesker liker å tenke at de valgene vi tar er resultatet av logisk, analytisk og rasjonell tenkning. Men er dette egentlig tilfelle? Når vi har god tid på oss til å analysere situasjonen og få alle fakta på bordet før vi tar store og viktige avgjørelser, er det riktig at mennesker har en uovertruffen evne til å bearbeide informasjon, skille ut det som er viktig, tenke strategisk og komme fram til en løsning som gir ønsket resultat. Når vi derimot stilles i en situasjon der vi er nødt til å ta raske avgjørelser, uten denne muligheten til å gå gjennom store mengder informasjon, er det intuisjon, erfaring, magefølelse og generelt stemningsleie og følelser (emosjoner) som blir utslagsgivende. Dette vil som oftest også gi oss tilfredsstillende resultater, men det er ikke til å komme bort i fra at avgjørelser basert på magefølelse av og til også gir dårlige resultater.

Nyere forskning på hjernens fungering viser blant annet at følelser (emosjoner) er kraftfulle organisatorer i vår konstruksjon av opplevelse. Dette medfører at følelsene en erfaring gir oss ofte er vel så viktige for vår fortolkning av verden, som de faktiske, objektive og rasjonelle forhold rundt det som skjer. Samtidig gir følelser og stemninger rask, god og viktig informasjon om hvordan det som skjer påvirker oss og våre ønsker og behov. Emosjoner er nyttige for overlevelse og suksess, men kan også tilpasses i for stor grad til erfaringer som ikke lenger har betydning. Bevissthet om hvilken informasjon følelsene gir oss, kraften i dem, og hvilke følelser som bringer oss fremover og hvilke som holder oss tilbake, er ofte første steg på veien til endring og bedre tilpasning.

Emosjonsfokusert tilnærming har vært mye brukt i terapi for affektive lidelser (stemningslidelser, angst, depresjon, sinnemestring), men kan også anvendes organisasjonspsykologisk opp mot f.eks. arbeidsmiljø, teamdynamikk og lederutvikling. Jeg benytter emosjonsfokusert tilnærming også som utgangspunkt for forståelse av hvilke mentale prosesser som gjør seg gjeldende i konkurranse- og idrettssammenheng.

Mer om emosjonsfokusert terapi