kognitivAdferdsterapiKognitiv atferdsterapi (KAT/CBT)

Cognitive Behavioral Therapy, eller Kognitiv AtferdsTerapi er en samlebetegnelse for en rekke mer eller mindre spesifiserte behandlingsformer som hovedsakelig fokuserer på samspillet mellom våre tanker, følelser og handlinger. Ved en grundig utforsking av hvilke tanker, følelser og handlinger som er nyttige eller uhensiktsmessige for deg, vil vi sammen kunne komme fram til planlagte strategier for å prøve ut i tidligere vanskelige situasjoner. Kognitiv atferdsterapi har bl.a. vist seg å være svært effektivt mot bl.a. angst, depresjon, tvang og traumereaksjoner.

Mer om kognitiv atferdsterapi