TilknytningTilknytningsteori

Våre forestillinger om hvordan omgivelsene tar imot våre initiativ, formes av våre tidligere erfaringer med de næreste relasjonene våre. Jo mer vi opplevde oss verdsatt og støttet som små barn, jo større sannsynlighet er det for at vi har med oss en forventning om at andre tenker godt om oss og kan hjelpe oss om vi trenger det. Hvis vi derimot har negative relasjonsopplevelser kan det fort oppstå «falske» forestillinger om at vi er lite verdt, ikke er gode nok, ikke kan spørre om hjelp eller at vi er helt avhengige av andres hjelp, ikke kan stole på andre, at en spesiell type mennesker eller situasjoner er farlige eller skremmende osv. Noen ganger kan slike forestillinger endres av nye relasjonserfaringer, men ofte blir de hengende ved oss i større eller mindre grad, og kan skape vanskeligheter for oss.

Tilknytningsteori er ikke i seg selv en metode, men et effektivt virkemiddel for å forstå og jobbe med alle typer samspills- og tilpasningsvansker, og er fullt forenlig med både emosjonsfokusert terapi og andre behandlingsformer.

Mer om tilknytningsteori