Traumebehandling/Traumebevisst omsorg

For traumeutsatte vil det være viktig å bli møtt med en forståelse og aksept for at de reaksjonene som kommer til uttrykk er skapt i et forsøk på å mestre eller overleve i en ekstrem situasjon. Traumebevisst omsorg (TBO) er et begrep hentet fra HandleKraft, et kompetansehevings-program for ansatte i Bufetat (statlig barnevern) om traumeforståelse. Traumebevisst omsorg er ikke en metode i seg selv, men mer en holdning som gir traumeutsatte rom for å se på opplevelsene sine med tryggheten om at bistand og veier til bedring er tilgjengelig. Traumeforståelse og omsorg innenfor disse rammene kan fint kombineres med mer spesifikke og tilpassede behandlingsmetoder som Kognitiv Atferdsterapi eller Emosjonsfokusert terapi.

Jeg har vært så heldig og fått opplæring og mulighet til å fordype meg i kunnskapen fra HandleKraft, som er bygget på forskning gjort og innhentet fra de regionale kunnskapssentrene for vold og traumatisk stress (RVTS). Med to års erfaring som kursleder for programmet, skal traumebehandling hos meg være preget av trygghet, forståelse, tålmodighet, varsomhet, nennsom utforsking i fellesskap og særlig stor grad av brukermedvirkning.

Mer om traumebevisst omsorg